Faunaväkteri

Håll koll på småkrypen nära dig!

Faunaväkteriet är ett nätverk av naturintresserade människor som följer sina arters utveckling från år till år genom upprepade besök på en eller flera lokaler. Genom samarbete på nationell nivå kan resultaten användas inom naturvård och miljöövervakning. Tanken är också att intresse för våra hotade arter, och för arbetet med att bevara dem.

Projektet Faunaväkteriet småkryp drivs av Sveriges Entomologiska Förening (SEF) i samarbete med ArtDatabanken, och finansieras till största delen av Naturvårdsverket.

I dagsläget är nio av Sveriges tretton lokala entomologiska föreningar med i verksamheten. Varje av dessa föreningar har sina faunaväkterisamordnare med ansvarsområden som tillsammans täcker stora delar av Sverige.

I vår förening är Uno Skog samordnare för Dalarna med omgivningar och Thomas Harry för Västmanland. Kontakta dessa om du är nyfiken på att faunaväkta. Kontaktinfo hittar du här.

Om du vill veta mer är det bäst att läsa på Sveriges Entomologiska Förenings faunaväktarsidor. Klicka här för att komma dit.