Stipendier

Det finns stora möjligheter att få pengar för sina insektsstudier och projekt genom att söka medel från något av de stipendier som finns. Speciellt för unga intresserade finns det möjlighet att få pengar.

Stipendier från Entomologiska föreningen i Uppland

Entomologiska föreningen förvaltar och fördelar medel ur följande fonder:

Bertil Kullenbergs stipendiefond för entomologisk forskning
Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja forskning och studier inom entomologin, dvs forskning över landleddjur: insekter, spindeldjur, tusenfotingar och landisopoder.

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för forskare och universitetsstuderande ungdom med förtur för forskarstuderande.Ungefärlig total summa att dela ut < 5000 kr

Ingegärd och Frej Ossiannilssons stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för studerande ungdom på alla nivåer.

Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond


Fondens ändamål:
 Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska och arachnologiska studier och undersökningar. Ungefärlig total summa att dela ut < 5000 kr

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädelsevis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen till doktorandutbildning). Ungefärlig total summa att dela ut < 250 000 kr

Mattias Idars stipendiefond

Fondens ändamål: Stipendiefonden har till uppgift att stödja intresserade ungdomar i entomologiska studier och undersökningar.

Behörighet att söka: Stipendierna står öppna för skolungdom företrädelsevis inom gymnasieskolan och högskolestuderande ungdom på nivåer under forskarutbildning (ej antagen tll doktorandutbildning).Ungefärlig total summa att dela ut < 5000 kr

Mer information om fonderna finns på:
http://www.insekteriuppland.se/stipendier.html

Stipendier att söka från Entomologiska föreningen i Stockholm

Låt inte brist på pengar hindra dig från att ta dig an något spännande entomologiskt projekt!

Entomologiska föreningen i Stockholm förvaltar flera stipendiefonder, varav den största är Maria och Thure Palms minnesfond, men där finns även Sune Överbys fond och andra. Varje år delar vi ut hyggliga summor för entomologiska undersökningar och överhuvudtaget avgränsade och behjärtansvärda projekt som gynnar kunskapen om insektfaunan eller hjälper oerfarna entomologer framåt.Vill du göra någon inventering? någon resa som är viktig för att öka dina kunskaper? något utåtriktat evenemang, någon informationsdag, eller något entomologisk träff eller läger? Hindras du av brist på någon entomologisk materiel, insamlingsutrustning eller dylikt som inte går att låna på orten? Behöver du litteratur som inte finns på internet eller bibliotek?

Genom statuterna i fonderna är det extra stor chans att få beviljat medel för yngre entomologer och för projekt som rör skalbaggar, men det finns all anledning försöka även för andra! Däremot har vi knappast kapacitet att konkurrera med forskningsråden, så finansiering av akademisk forskning sker bara i rena undantagsfall, och vi beviljar ej lönemedel.
Ansökan måste inkludera en plan och en kostnadskalkyl, och gärna en informativ presentation av den sökande, och ställs med fördel ”till entomologiska föreningens fonder” el dyl snarare än någon viss fond.

Stipendier söker man genom att skicka ansökan till stipendier@ento.se

På  http://www.ento.se/stipendier finns instruktioner om hur man söker. Sista ansökningsdag är 30 april.

Lokala naturvårdssatsningen – LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om vår behandling av personuppgifter.