Medlemsbladet Inocellia

Inocellia utges normalt med ett till två nummer per år och når privatpersoner och institutioner runt hela Sverige.

Redaktör och layout: Thomas Harry. Ansvarig utgivare Lars-Ove Wikars. Övriga redaktionen utgörs av föreningsstyrelsen.

Förslag på artiklar emottages tacksamt. Om du vill bidra kontaktar du redaktören via info@efdv.se eller någon i styrelsen.

Fokus för artiklarna ligger inom vårt geografiska område. Texterna kan vara alltifrån anekdoter till mer vetenskapliga rapporter. Inför publiceringen jobbar vi tillsammans för att få till bra artiklar. Så var inte inte rädd att bidra även om du är lite ovan med att skriva.

Äldre nummer av Inocellia i pdf-format kan du gratis ladda ner under Dokument & nedladdningar