Program

Vi styr delvis över annonseringen av många aktiviteter till vår Facebooksida. Där kan vi enklare ändra om det blir dåligt väder och även vara lite mer spontana och gå ut med aktiviteter med kort varsel.

Alla exkursioner är ju generellt beroende av fint väder och kan komma att flyttas beroende på väderförhållanden. Kolla med kontaktpersonen om du är intresserad av att åka med för att förvissa dig om exkursionen genomförs som annonserat!

2021

__________________________________________________________________________

Kallelse till digitalt Årsmöte (Google meet), 24 april

På grund av coronan måste vi ha årsstämma via videomöte i år igen. Det gick väldigt bra sist och kommer säkert att göra det igen.

– 9.30 Mötet börjar
– 10.00 Årsmöte
– 11.00 Föredrag av Anders Lindström om stickmyggor
– 12.00 Avslutning

Vi har en spännande föreläsare till mötet. Det är Anders Lindström, känd entomolog som kommer föreläsa om stickmyggor. Anders är bl.a. känd för sina kunskaper inom forensisk entomologi och bl.a. nyligen publicerad i Yrfän. Föredraget kommer att spelas in (men inget annat under mötet).

Detaljerade instruktioner för hur man ansluter kommer strax innan mötet via e-post. Det går att använda Google meet på datorn i webbläsaren. Alternativt i sin smarttelefon om man installerar Appen för Google meet. Om man inte har tillgång till dator eller smarttelefon så kan man kontakta någon annan medlem för att dela dator. Man kan också skriva en fullmakt för att ge någon annan medlem sin rösträtt.

Dagordning för årsmötet


§01 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
§02 Val av mötesordförande
§03 Val av mötessekreterare
§04 Val av två justerare
§05 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§06 Fastställande av dagordningen
§07 Föredragande av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser
§08 Föredragande av revisionsberättelsen
§09 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Budgetförslag för det kommande året
§11 Val av styrelseordförande
§12 Val av styrelseledamöter
§13 Val av suppleanter
§14 Val av revisorer
§15 Val av valberedning
§16 Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
§17 Behandlande av inkomna motioner och propositioner
§18 Mötets avslutande

Motioner till årsmötet bör insändas till styrelsen så snart som möjligt och senast två veckor innan mötet. Se kontaktuppgifter på hemsidan.

Välkomna!

__________________________________________________________________________

Gullvivefjäril – Wikipedia

Lördag 5 juni OBS nytt datum! —Fjärilsexkursion till Ängsö i Västerås kommun

Ängsös marker är välkända för naturälskare. Här letar vi framförallt fjärilar med chans på t.ex. gullvivefjäril, Hamearis lucina . Ansvarig: Joakim Thornell, 070-3026133. Samling vid Circle K-macken i Irsta 9.30.

__________________________________________________________________________

Långhorningar – Wikipedia

Söndag 27 juni. Långhorningar och andra vedskalbaggar vid energivedslagret i Amsberg

Efter det, besök i naturskogen på Käringberget helt i närheten, där medhavd lunch förtärs i mer njutbar miljö. Ledare Lasse Wikars (070-9813210). Samling parkeringen vid Motorstadion norr om Borlänge 10.00. Länk till karta  __________________________________________________________________________

Historisk roadtrip i Kungsör - Issuu

Lördag 10 juli. Älghagen i Kungsör

Mellan Jägaråsens och Mörkrets backes naturreservat i Kungsör ligger Älghagen. Älghagen har fått sitt namn efter att man på Kungsgården, på Karl XI;s tid Gustav Vasas tid, hade halvtama älgar som tränades att bära ryttare. För dessa hade man en stor älggård som vi idag kallar Älghagen, nu en vacker ekbacke, vid vägen mot Köping. Därför har inte ekarna där avverkats för skeppsbyggeri och har hög ålder. Insektsfaunan är väldigt exklusiv med många sällsynta arter. Inte minst finns den svarta guldbaggen här. Vi samlas på Kungsuddens parkering i Kungsör 10.00. Anmälan till: Thomas Harry, 070-4657041. thomas.harry2@gmail.com.
Länk till karta

__________________________________________________________________________

Gulbrämad dykare – Wikipedia

Lördag den 31 juli. Expedition dykarbaggar i Falun

Vi besöker några intressanta lokaler runt Falun och testar olika fångstmetoder för att se vad vi kan finna. Dykarbaggar går bra att fånga i enkla fällor som kan betas med bl.a. fiskpinnar!

Vi besöker Backa våtmark i Danholn där det finns flera olika typer av vattenmiljöer. Dels rinner den stora Sundbornsån förbi, dels finns en mosaik av fristående dammar, våtmarker och sumpskog som sammanlänkas av två bäckar som här rinner ut i Sundbornsån. Området har tidigare nyttjats som lertäkt för tegel men har på senare år restaurerats för att fungera som rekreationsområde på initiativ av markägarna som bedriver jordbruk i området.

Samling 10.00 vid Korsnäsrondellen i Falun. Det är den första rondellen vid infart mot Falun längs E16/RV69 från Gävle/Hedemora. Rosa huset/Z-krogen och Preems Automatstation ligger norr om vägen här i anslutning till rondellen och kan också tjäna som riktmärken. Länk till karta.
Anmälan till: Uno skog, 070-531 45 46. uno.skog@gmail.com.

__________________________________________________________________________

Hussyrsa – Wikipedia

Lördag 7 augusti. Hussyrsor runt Strömsholm stallar

När mörkret börjat falla har vi chans att hitta spelande hussyrsor. De håller till i stengrunder mm runt om stallarna, men har inte rapporterats på senare år. Vi kollar om de finns kvar. Samling på parkeringen vid Markan, Strömsholm kl. 20.00. Anmälan till: Thomas Harry, 070-4657041. thomas.harry2@gmail.com. Länk till karta

__________________________________________________________________________


Lördag 14 augusti—Bioblitz Dalarna 2021 i Säterdalens naturreservat

I år görs ett nytt försök med Bioblitz i Dalarna. Förra året fick den göras digitalt men förhoppningsvis kan vi ses fysiskt i år. Arrangörer är förutom Dalarnas naturföreningar även Nedre Dalälvens biosfärsområde och Säters kommun.

En BioBlitz är vanligtvis en intensiv inventering av alla möjliga arter inom ett avgränsat mindre område och håller normalt på under 24 timmar. Artkunniga och naturnyfikna möts och undersöker området tillsammans.

Mer info om eventet kommer via e-post. Ej klart i skrivande stund.

Kartlänk till platsen för Bioblitzen.

__________________________________________________________________________

Söndag 22 augusti
Trumgräshoppor i Ombenning, Ängelsberg

Vi besöker igen de charmiga och vackra trumgräshopporna. Fina fotomöjligheter! Lokalen de finns på är en av de absolut nordligaste i landet. 2020 fick vi se ett antal av djuren och fina foton togs. Om vi hinner och vädret är bra kan vi besöka fler lokaler i närheten. Föreslå gärna annat intressant. Vi samlas kl. 10.00 i Ombenning. Kartlänk. Anmälan till : Thomas Harry, 070-4657041. thomas.harry2@gmail.com.

__________________________________________________________________________

Lördag 18 september—Höstmöte 
OBS Ny plats! Mötet blir i OK Hedströmmens klubblokal i Skinnskatteberg.

Medlemsmöte med bildvisning, mm i Skinnskatteberg. Det blir också föredrag om bromsar av Kjell Fridén och de erfarenheter och fynd Kjell har gjort.
Ta gärna med bilder och annat som kan vara intressant att se.
Ansvarig Joakim Thornell, Vi ses kl. 10.00. 070-3026133. Länk till karta Adressen är Malmvägen 12B, Skinnskatteberg.

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om vår behandling av personuppgifter.