Program

Ha också koll på vår Facebooksida. Där kan vi enklare ändra om det blir dåligt väder och även vara lite mer spontana och gå ut med aktiviteter med kort varsel.

Alla exkursioner är ju generellt beroende av bra väder och kan komma att flyttas beroende på väderförhållanden. Kolla med kontaktpersonen om du är intresserad av att åka med för att förvissa dig om exkursionen genomförs som annonserat!

Vi försöker nu tydligare styra programpunkter så att de är lätt tillgängliga från våra två ungefärliga kärnområden vilka är:


Västerås med omgivande kommuner

och

Borlänge-Falun-Ludvika

Gemensamt program 2024


Lördag 20 april - Årsmöte i Södertuna Bygdegård, Borlänge

 

Program

- Samling 11.00

- mingel och förtäring (föreningen bjuder på ärtsoppa)

- Årsmötesförhandlingar

- Föredrag av Hans Lindmark om de röda knäppararterna som förekommer i Dalarna och Västmanland

- Naturvandring i närområdet (om vädret tillåter)

- Försäljning av materiel och publikationer

- Avslutning ca 15.00

Länk till karta på Google.

Anmäl er gärna till Thomas Harry (för beräkning av matinköp),
thomas.harry2@gmail.com.

 

Motioner till årsmötet bör insändas till styrelsen så snart som möjligt och senast två veckor innan mötet. Se kontaktuppgifter på sida 2 och på hemsidan. Man kan skriva en fullmakt för att ge någon annan medlem sin rösträtt vid eventuell votering.

 

Valberedningen består av Ralf Lundmark (ralf.lundmark@gmail.com, 070- 996 26 66) och Jimmy Skord (m.urussovi@hotmail.com, 070-574 09 95).

 

 

Välkomna!

 


14-16 juni—Sveriges entomologiska förenings riksmöte på Österlen i Skåne

Mötet tänks förläggas till Löderups Strandbad Hotell & Restaurang, beläget mellan Sandhammaren och Kåseberga i sydöstra hörnet av Skåne. Naturen i omgivningarna domineras av hav, sandiga backar, tall och ekkratt och hyser en rik och egenartad insektsfauna av delvis kontinental art. Mer info kommer finnas på www.sef.nu. Alla kan delta mot avgift för boende och mat.


Lördag 24 augusti vi rekar i Strömsholm inför riksmötet 2025

Det är vår tur att anordna Sveriges entomologiska Förenings riksmöte 2025. styrelsens idé är att det ska hållas i Strömsholm. Det är ett förhållandevis stort evenemang - vi räknar med 50-70 deltagare från hela Sverige. Därför behöver vi träffas för att reka inför mötet.

Alla medlemmar är välkomna att var med i planeringen. Vi kommer att behöva fler som hjälper till. Samling vid parkeringen vid Markans parkering/Knytpunkten i Strömsholm kl. 10.00. Länk till karta.


Västmanland 2024

Lördag 2 mars 2024. Innemöte med fjärilstema i Västerås. 

Vi återkommer med info om föredrag mm.

 

Vi möter våren på lördag 2 mars kl. 10.00 på Mimers kontor "Navet" som ligger i korsningen Björnövägen-Kungsängsgatan. Samling på baksidan vid parkeringarna, vid det norra trapphuset. OBS att man måste betala parkeringen med app. Jag kan hjälpa till att betala om någon inte har (till exempel Easypark appen). 

Länk till karta - samlingsplats . Kom i tid tack så vi kan gå in tillsammans. Det finns också andra parkeringar i närområdet. till exempel här: Länk till karta - parkering 

 

Hans Lindmark kommer att hålla föredrag om säckmalar och vi räknar med att lotta ut fjärilsböcker som föreningen har fått till skänks .

Föreningen bjuder på fika. Ta med lådor med insekter, bilder och annat ni vill dela med er av eller fråga om.
 
Gärna anmälan till Thomas Harry, 070-465 70 41. thomas.harry2@gmail.com.

Lördag 11 maj. Åholmen i Västerås kommun

Utfärd till ”lycksalighetens ö” som den kallats. Numera en park med ädellövskog som fått åldras. Ursprungligen en ”romantisk” park anlagd av Gustaf Reuterholm anlagd på 1700-talet. Den intilliggande Bondholmen är också mycket intressant med sina gamla lindar och ekar och den gravanläggning i form av ättehög som Reuterholm anlade som familjegrav. Samling 11.00 på parkeringen vi Åholmen. Anmälan till Thomas Harry, thomas.harry2@gmail.com, 070-465 70 41. Länk till karta.


Lördag 8 juni. Bioblitz Västmanland vid ”Kalken”, Sala

Med början kl 10.00 kommer vi att vara med på Västmanlands tredje Bioblitz. Vi är flera föreningar som tillsammans med Studiefrämjandet för tredje året i följd anordnar en  bioblitz. Många spännande aktiviteter kommer att pågå hela dagen och kvällen. Ta med hela familjen - barnvänligt! Vi behöver ha insektskunniga från föreningen på plats som hjälper till med artbestämning. Ansvarig: Hans Lindmark & Thomas Harry, thomas.harry2@gmail.com, 070-4657041. Mer info kommer via e-post och här.


Lördag 20  juli. Älghagen i Kungsör

I Kungsörs domänreservat ligger flera intressanta dungar med mycket gamla ädellövträd. Här finns ett antal sällsynta arter. Bl.a. kan den exklusiva svarta guldbaggen ses med lite tur. Vi samlas på Kungsuddens parkering i Kungsör 10.00.

Anmälan till: Thomas Harry, 070-465 70 41. thomas.harry2@gmail.com.

 


 

Dalarna 2024

Söndag 2 juni. Lövrika skogar och gamla bymiljöer i Larsbo, Söderbärke

Vi kollar efter vedinsekter i äldre lövskogar och i blomrika vägkanter i och intill det gamla järnbruket i Larsbo. Området är bland annat känt för sitt rika fågelliv med t.ex. flera olika hackspettar. Vi samlas i byns centrum med gammal bruksbebyggelse intill den å som rinner från norr till söder. Samling 10.00. Ledare: Lasse Wikars 070-981 32 10. Länk till karta.

 

Söndag 16 juni. Brun gräsfjäril i Sjöhagen, Risshyttan. 

Vi besöker en av Dalarnas rikaste lokaler för brun gräsfjäril. Hinner vi så kollar vi även på orkidé-lokalen Risshyttehage naturreservat där kanske guckuskon fortfarande blommar. Ledare: Lasse Wikars 070-981 32 10. Samling 10.00 vid Sjöhagen intill Övre Risshyttesjöns norra sida (mitt på). Länk till karta.

 

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om vår behandling av personuppgifter.